عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش و فن آوری استان البرز 1396←1396
  • رئیس دانشکده مهندسی و فناوری 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، مک گیل ، ابیاری وزهکشی

1390 ← 1392

دکتری ، مک گیل ، آبیاری و زهکشی

1389 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ابیاری و زهکشی

1386 ← 1361

فعالیت های علمی