عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت

مرتبه علمی : استاد
 • عضو کمیته فضای سبز و زیباسازی پردیس
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
 • 1434 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 3245 ارجاعات
 • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته داوران علمی، بیست و سومین جشنواره تجلیـل از پژوهشـگران و فناوران برگزیـده کشور 1401←1401
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1400←1402
 • عضو کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی 1400←1402
 • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1400←1400
 • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1400←1400
 • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1399←1399
 • عضو کمیته منتخب کشـاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک 1398←1398
 • عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش و فن آوری استان البرز 1396←1396
 • رئیس دانشکده مهندسی و فناوری 1395←1398
 • عضو کمیته فضای سبز و زیباسازی پردیس 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، آبیاری و زهکشی

1372 ← 1376

M.S ، مک گیل ، ابیاری وزهکشی

1370 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ابیاری و زهکشی

1355 ← 1361

کلمات کلیدی