احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

دانشیار
  • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
  • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166629
اتاق : -
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.