احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

استاد
 • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166629
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

 • استاد راهنمای دانشجویان حقوق کارشناسی 98 1400←1401
 • عضو کمیته انضباطی 1398←1399
 • معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←1401
 • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس 1397←…
 • استاد مشاور انجمن علمی 1397←1398
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی 1397←1397
 • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1395←…
 • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1392←…
 • مدیر بخش حقوق جزا و جرم شناسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، مفید ، حقوق

… ←

فعالیت های علمی