احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

دانشیار
 • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166629
اتاق : -
Google Scholar
 • 3 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

 • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس 1397←…
 • استاد مشاور انجمن علمی 1397←1398
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی 1397←1397
 • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1395←…
 • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1392←…
 • مدیر بخش حقوق جزا و جرم شناسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، مفید ، حقوق

… ←

فعالیت های علمی