زینب السادات ابراهیم زاده موسوی

زینب السادات ابراهیم زاده موسوی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 09123885819
Scopus
  • 569 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 924 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه ملی ایرلند - دوبلین ، مهندسی بیوسیستم و صنایع غذایی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، صنایع غذایی

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، صنایع غذایی

… ←

کلمات کلیدی