صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
Scopus
  • 2907 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 4041 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها