صادق واعظ

صادق واعظ

مرتبه علمی : استاد
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
Scopus
  • 3506 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 4614 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، کویین ، مهندسی برق

… ← 1372

B.S ، علم و صنعت ، مهندسی برق

… ← 1384

Ph.D ، کویین ، مهندسی برق

… ← 1376

کلمات کلیدی