صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
Scopus
  • 2461 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 3404 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1377←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کویین ، مهندسی برق

… ← 1376

کارشناسی ، علم و صنعت ، مهندسی برق

… ← 1384

کارشناسی ارشد ، کویین ، مهندسی برق

… ← 1372

فعالیت های علمی