رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 8246 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 13078 ارجاعات
  • 58 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.