رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 8100 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 12863 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی مهندسی صنایع 1392←1395
  • ، سرپرست دوره مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه 1392←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سویین برن ، صنایع

1372 ← 1376

M.Sc ، ملبورن ، صنایع

1370 ← 1372

کارشناسی ، علم و صنعت ، صنایع

1364 ← 1367

فعالیت های علمی