رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم

مرتبه علمی : استاد
  • قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 16761 ارجاعات
  • 64 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 26268 ارجاعات
  • 83 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • • عضو کمیته علمی گروه مهندسی صنایع، گروه فنی - مهندسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398←1400
  • عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی مهندسی صنایع 1392←1395
  • سرپرست دوره مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه 1392←1400
  • قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند 1384←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سویین برن ، صنایع

1372 ← 1376

M.S ، ملبورن ، صنایع

1370 ← 1372

کارشناسی ، علم و صنعت ، صنایع

1364 ← 1367

کلمات کلیدی