محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
  • عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 97 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.