سیدهادی رضوی

سیدهادی رضوی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 6384 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی 1396←1398
  • ریاست دانشکده مهندسی و فن آوری کشاورزی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیکال نانسی ، بیوتکنولوژی

1379 ← 1383

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، تکنولوژی موادغذایی

1368 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تکنولوژی موادغذایی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی