سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1396←1398
  • مدیر گروه مدیریت (MBA ) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1395←1397
  • مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مدیریت بازرگانی

… ← 1365

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مدیریت دولتی

… ← 1369

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی

1381 ←

فعالیت های علمی