سید موسی حسینی

سید موسی حسینی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 543 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 730 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.