سید موسی حسینی

سید موسی حسینی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1226 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1213 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

پروفایل

  • نماینده دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه تهران 1400←1402
  • مدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعی 1398←1400
  • مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا 1394←1396
  • رئیس دفتر آموزشهای آزاد دانشکده 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1382 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی آبیاری و آبادانی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی