علی شکوری

علی شکوری،

دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
  • 184 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 14 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق 1 3102010 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نظریه های نابرابری و فقر 1507588 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
سیاستگذاری اشتغال و روابط کار 1507593 2 01 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی 3104274 2 04 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
نابرابری های اجتماعی و توسعه 3109032 2 09 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
توسعه پایدار گردشگری 3104237 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه های رفاه اجتماعی 1507585 2 01 هرهفته (12:30 - 14:30) - ترم اول 1400
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 04 هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1400
مسائل گردشگری در ایران 3104242 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نقد نظریه های توسعه و توسعه روستایی 3102231 2 19 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نابرابری و قشر بندی اجتماعی 3104129 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق 1 3102010 2 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/18 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2