سیدداود شریفی

سیدداود شریفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 249 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.