سیدداود شریفی

سیدداود شریفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 154 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 412 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • مدیر گروه علوم دام و طیور 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، تغذیه دام

1377 ← 1383

M.S ، تربیت مدرس ، دامپروری

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، تولیدات دامی

1371 ← 1371

فعالیت های علمی