سیدداود شریفی

سیدداود شریفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 82 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

  • ، مدیر گروه علوم دام و طیور 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، تغذیه دام

1377 ← 1383

M.Sc ، تربیت مدرس ، دامپروری

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، تولیدات دامی

1371 ← 1371

فعالیت های علمی