سعید بکایی

سعید بکایی،

استاد
  • عضو ورئیس کارگروه تدوین و بازنگری دروس و دوره های اپیدمیولوژی گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 61117045
Scopus
  • 979 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.