رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1347 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 1642 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.