رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 2705 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3283 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات پیشرفته 8104307 3 41 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1401
دینامیک سیالات محاسباتی 8104612 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1401
فرآیند اختلاط 8104987 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1401
سمینار 8104157 2 01 نامشخص - ترم دوم 1401
مکانیک سیالات پیشرفته 8104307 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1401
کنترل فرآیندها 8104275 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
سمینار 8104157 2 04 نامشخص - ترم اول 1401
نمایش 7 نتیجه
از 1