رضا ضرغامی

رضا ضرغامی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 2992 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 3630 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی شیمی، پتروشیمی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی