قاسم زائری

قاسم زائری،

استادیار
  • رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117809
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اجتماعی معاصر ایران 3106093 2 61 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 3120085 2 21 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه های جامعه شناسی 2 3102210 3 22 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
جامعه شناسی معرفت 1507137 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه های جامعه شناسی 2 3102225 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نظریه های جامعه شناسی 2 1502521 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نظریه جامعه شناسی 2 3108130 2 81 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نظریه جامعه شناسی 2 (برای برنامه ریزی اجتماعی) 3104251 2 41 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
جامعه شناسی تاریخی 3102248 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 3107038 2 07 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 1502466 2 01 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
نهضت های اسلامی صد ساله اخیر 3120110 2 21 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی 1507140 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی انقلاب 3120040 2 22 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی جنگ و نیروی نظامی 3120044 3 21 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی 1 3102209 2 22 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی 1 3102226 2 05 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی 1 1502286 2 03 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
نظریه جامعه شناسی 1(برای برنامه ریزی اجتماعی) 3104250 2 42 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
تاریخ اجتماعی معاصر ایران 3106093 2 62 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3