پرویز شایان

پرویز شایان

مرتبه علمی : استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 3080 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1400←1402
  • مشاور امور بین الملل دانشکده دامپزشکی 1396←1398
  • عضو کمیسیون ارزشیای مدارک خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←1397
  • مشاور بین الملل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، مرکز تحقیقات بورستل آلمان ، ژنتیک و ایمونولوژی

1372 ← 1376

Post doc ، برلین غربی ، ژنتیک

1371 ← 1376

Ph.D ، دانشگاه برلین ، دامپزشکی

1368 ← 1372

Ph.D ، برلین غربی ، ژنتیک

1366 ← 1372

کارشناسی ارشد ، دانشگاه برلین غربی ، دامپزشکی

1361 ← 1366

D.V.M ، دانشگاه برلین ، دامپزشکی

1361 ← 1366

کلمات کلیدی