امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 3019 ارجاعات
  • 38 h-Index
Google Scholar
  • 7772 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی منابع آب

1380 ← 1384

M.S ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، سازه های هیدرولیکی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، عمران آب

1371 ← 1374

فعالیت های علمی