نگین نوری

نگین نوری

مرتبه علمی : دانشیار
Scopus
  • 878 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1344 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، بهداشت وکنترل مواد غذایی

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1374 ← 1380

کلمات کلیدی