مهدی ژندی

مهدی ژندی،

دانشیار
Scopus
  • 1081 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1709 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

  • معاون مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم دامی-فیزیولوژی دام

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی-فیزیولوژی دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، گیلان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی