مهدی ژندی

مهدی ژندی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 898 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1385 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • معاون مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم دامی-فیزیولوژی دام

1384 ← 1388

M.Sc ، تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی-فیزیولوژی دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، گیلان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی