میرسپهر پدرام

میرسپهر پدرام،

استادیار
  • مدیر گروه جراحی و رادیولوژی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 326 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جراحی تجربی در مدل های حیوانی 7512069 2 12 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 3 7508114 3 01 نامشخص - ترم دوم 1400
فیزیوتراپی و توانبخشی 7512063 1 12 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 2 7508213 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 1 7508241 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
جراحی دستگاه ادراری و تناسلی در دام کوچک 7512065 1 12 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
کشیک درمانگاهی جراحی 2 7512049 2 12 نامشخص - ترم دوم 1400
کشیک درمانگاهی جراحی 4 7512051 2 12 نامشخص - ترم دوم 1400
بیماری های دهان و دندان در دام های کوچک 7501230 1 01 هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
اصول هوشبری 7501118 1 02 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
اصول هوشبری 7501118 1 01 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
اصول هوشبری 7501118 1 03 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
اصول جراحی دامپزشکی 7501117 2 01 هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اصول جراحی دامپزشکی 7501117 2 03 هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اصول جراحی دامپزشکی 7501117 2 02 هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 1 7501127 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 2 7501240 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 3 7501241 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی جراحی دام های کوچک 4 7501242 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
ارتوپدی دامپزشکی 7501270 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3