مصطفی گودرزی

مصطفی گودرزی،

استاد
 • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
 • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو
 • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران
 • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی
 • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی
 • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس
 • مدیر گروه مطالعات عالی هنر
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی
 • عضو حقیقی کمیته بررسی کتب و آثار هنری
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
مطالعات عالی هنر
Scopus
 • 104 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.