مصطفی صالحی

مصطفی صالحی

مرتبه علمی : دانشیار
 • مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / بخش تخصصی بین رشته ای فناوری
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 02186093298
اتاق : 337
Scopus
 • 886 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 1318 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پروفایل

 • مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401←1403
 • کارگروه تخصصی مدیریت فرآیندهای دانشگاه تهران 1400←1401
 • عضو کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران 1399←1400
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه بین رشته‌ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین 1399←1401
 • عضو کارگروه اطلاع رسانی و رسانه دانشگاه بدون دخانیات 1398←1399
 • معاون سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه تلکام سود پاریس کشور فرانسه ، علم شبکه (فرصت مطالعاتی)

1394 ← 1394

Postdoctoral ، دانشگاه بولونیا، شهر بولونیا، کشور ایتالیا ، علوم و مهندسی کامپیوتر (پسا دکترا)

1392 ← 1393

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (دکتری)

1387 ← 1391

M.S ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر (کارشناسی ارشد)

1384 ← 1386

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی کامپیوتر (کارشناسی)

1380 ← 1384

کلمات کلیدی