سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
  • 41 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، ، اصلاح نباتات

1381 ← 1383

فعالیت های علمی