سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان،

دانشیار
  • ، نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 94 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 438 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات

1381 ← 1383

فعالیت های علمی