سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 195 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 744 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

پروفایل

  • نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات

1381 ← 1383

فعالیت های علمی