سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی | مطالعات اسلامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 934 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها