محمد رضا کرامتی

محمد رضا کرامتی،

دانشیار
  • ، عضو کمیسیون آموزشهای ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب در گروه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117408
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 77 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، نماینده گروه در برگزاری آزمون دکتری 97 1397←1397
  • ، کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه 1395←1396
  • ، مدیرگروه روانشناسی بالینی در پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←1394
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب 1390←1395
  • ، نماینده دانشکده در شبکه تدریس - یادگیری دانشگاه تهران 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، برنامه ریزی درسی

1376 ← 1381

M.Sc ، دانشگاه اصفهان ، برنامه ریزی اموزشی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

1363 ← 1366

فعالیت های علمی