محمد جعفر حداد

محمد جعفر حداد،

استادیار
  • مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1167 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2158 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.