محمدعلی زارع چاهوکی

محمدعلی زارع چاهوکی،

استاد
 • سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان
 • عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری
 • دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست)
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393
 • عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز
 • دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز
 • نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
 • رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394
 • مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز
 • دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا
 • دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 644 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 1853 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها