محمدعلی زارع چاهوکی

محمدعلی زارع چاهوکی

مرتبه علمی : استاد
 • سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان
 • عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری
 • دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست)
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393
 • عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز
 • دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز
 • نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
 • رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394
 • مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز
 • دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا
 • دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 702 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 2051 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های آماری در محیط زیست 7102527 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روش های پیشرفته آماری 7203375 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
اکولوژی کمی جنگل 7202510 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
جامعه شناسی گیاهی 7201080 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
اکولوژی مرتع 7201025 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
آمار و احتمالات 7120089 3 02 | هرهفته (17:30 - 19:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1402
آمار چند متغیره کاربردی 7202577 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
طرح آزمایش های منابع طبیعی 7220101 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
اکولوژی کمی 7201492 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
آمار و احتمالات 7120089 3 03 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1401
روش های پیشرفته آماری 7203375 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1401
جامعه شناسی گیاهی 7201080 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
اکولوژی مرتع 7201025 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
آمار و احتمالات 7120089 3 02 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1401
آمار چند متغیره کاربردی 7202577 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
طرح آزمایش های منابع طبیعی 7220101 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اکولوژی کمی 7201492 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مدل سازی کارکردهای مرتع 7201421 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
آمار و احتمالات 7120089 3 02 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
بهره برداری و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی 7201431 2 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2