بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787
Scopus
  • 94 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 754 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.