بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787
Scopus
  • 94 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 754 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.