منوچهر انصاری

منوچهر انصاری،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه MBA
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 263 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها