منوچهر انصاری

منوچهر انصاری،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه MBA
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 263 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی 4303418 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 11 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری 4303368 2 10 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری 4303368 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/26 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری 4303368 2 10 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت استراتژیک فناوری 4310124 3 11 هرهفته شنبه (15:00 - 17:30) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت فناوری و نوآوری 4310109 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی 4303256 2 12 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رویکرد تطبیقی به سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی در ایران و جهان 4310209 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فضای کسب و کار در ایران 4310103 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 11 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری 4310088 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت فناوری و نوآوری 4310109 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت فناوری و نوآوری 4310109 3 11 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی 4316135 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مدیریت فناوری و نوآوری 4310109 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2