منوچهر انصاری

منوچهر انصاری،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه MBA
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 257 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه MBA 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، روئن فرانسه ، علوم مدیریت

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، روئن فرانسه ، مهندسی نوآوری

1371 ← 1373

فعالیت های علمی