مجتبی امیری

مجتبی امیری،

دانشیار
 • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
 • مدیر گروه
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
 • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
 • مدیر گروه
 • مدیر گروه
 • عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
 • نمایندگی هیئت ممیزه
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
 • 118 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.