حسن علیزاده

حسن علیزاده،

استاد
  • مدیر قطب علمی "مدیریت علفهای هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم"
  • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02632246074
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 752 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال