حسن علیزاده

حسن علیزاده،

استاد
 • مدیر قطب علمی "مدیریت علفهای هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم"
شماره تماس : 02632246074
Scopus
 • 183 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 827 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 1399←1401
 • سردبیر مجله علوم گیاهان زراعی ایران 1398←1400
 • مدیر قطب علمی "مدیریت علفهای هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم" 1398←1403
 • نماینده وزرارت علوم در شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز 1397←1400
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 1393←1395
 • دبیر اجرائی همایش ملی حبوبات 1392←1392
 • دبیر اجرائی پنجمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران 1392←1392
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 1391←1393
 • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علوم علفهای هرز ایران 1388←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آدلاید استرالیا ، کشاورزی (علوم علفهای هرز)

1372 ← 1377

M.S ، آدلاید استرالیا ، علوم علفهای هرز

1370 ← 1372

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، علوم زراعی

1364 ← 1367

فعالیت های علمی