کمال الدین نیکنامی

کمال الدین نیکنامی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 350 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.