کمال الدین نیکنامی

کمال الدین نیکنامی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 30 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 245 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • مدیر گروه باستان شناسی 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیلد ، باستانشناسی

1374 ← 1380

M.S ، تربیت مدرس ، باستانشناسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1359 ← 1363

فعالیت های علمی