کمال الدین نیکنامی

کمال الدین نیکنامی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 339 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر گروه باستان شناسی 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیلد ، باستانشناسی

1374 ← 1380

M.S ، تربیت مدرس ، باستانشناسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1359 ← 1363

کلمات کلیدی