کمال الدین نیکنامی

کمال الدین نیکنامی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 221 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه باستان شناسی 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شفیلد ، باستانشناسی

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، باستانشناسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1359 ← 1363

فعالیت های علمی