کتایون خردمند

کتایون خردمند،

دانشیار
  • ، مسئولیت آزمایشگاه کنه شناسی
  • ، داور نشریه Persian journal of Acarology
  • ، استاد راهنمای ورودی 93
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
Scopus
  • 156 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.