خیراله پروین

خیراله پروین

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2502235 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
حقوق بشر 2502214 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
نظارت بر اعمال حکومت 1503181 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
نظارت بر اعمال حکومت 1503181 2 02 هرهفته (14:30 - 16:30) - ترم دوم 1401
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
حقوق بشر 1503202 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظارت بر اعمال حکومت 2502215 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
حقوق اداری 2 2502116 2 01 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2502289 2 01 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2502235 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
حقوق اساسی 3 2502463 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نظارت بر اعمال حکومت 1503181 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3