محمد امین خراسانی

محمد امین خراسانی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده جغرافیا
  • عضویت در کمیته آینده نگری شهری منطقه ای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113526-021
اتاق : 312
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
Google Scholar
  • 85 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.