کمال درانی

کمال درانی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117413
اتاق : -
Google Scholar
  • 23 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی اجتماعی کاربردی 5106211 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 03 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سمینار پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت 5103182 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی آموزش بزرگسالان 5103198 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت 5103182 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1