کمال درانی

کمال درانی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117413
اتاق : -

پروفایل

  • ، معاونت اداری و پشتیبانی پردیس بین المللی کیش 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، لیون(لومییر) ، علوم تربیتی

1364 ← 1366

M.Sc ، لیون (لومییر) ، علوم تربیتی

1362 ← 1364

کارشناسی ، لیون (لومییر) ، علوم تربیتی

1359 ← 1362

فعالیت های علمی