کمال درانی

کمال درانی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117413
اتاق : -
Google Scholar
  • 23 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.